แผนพัฒนาบุคลากร
 
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
 
รายงานการฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 28 ก.พ. 2564
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 28 ธ.ค. 2563
แผนพัฒนาบุคลากร ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 125 คน] เมื่อ 06 พ.ย. 2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 110 คน] เมื่อ 06 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 

 
111 หมู่ 4 ถ. สุราษฎร์ - นครศรีฯ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 84160
โทรศัพท์ 0-7795-1639 โทรสาร 0-7795-1640
Copyright © 2015 - 2016 WWW.THAUTAE.GO.TH : All Rights Reserve.