ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การทำสัญญาจ้างโครงการก้อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าพอ-นายเชวง -คลองสระ หมู่ที่ 9,10,12
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2563
 
 
 

 
111 หมู่ 4 ถ. สุราษฎร์ - นครศรีฯ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 84160
โทรศัพท์ 0-7795-1639 โทรสาร 0-7795-1640
Copyright © 2015 - 2016 WWW.THAUTAE.GO.TH : All Rights Reserve.