กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562

รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เจ้าของทรัพย์สิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ( แบบ ภ.ร.ด.2 )และชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ชำระภาษีภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับการประเมิน 2.ภาษีป้าย เจ้าของป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ( ภ.ป.1 ) และชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 3 มกราคา – 31 มีนาคม 2562 หรือหลังติดตั้งป้ายให้ยื่นแบบภายใน 15 วันหลังการติดตั้ง 3.ภาษีบำรุงท้องที่ เจ้าของที่ดินสามารถยื่นแบบ ภ.บ.ท. 5 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มกราคม 2562เพื่อชำระภาษีประจำปี 2562 - 2565 ตั้งแต่ 3 มกราคม - 30 เมษายน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 077-951639 ต่อ งานจัดเก็บรายได้กองคลัง ค่ะ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561    อ่าน 107 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 

 
111 หมู่ 4 ถ. สุราษฎร์ - นครศรีฯ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 84160
โทรศัพท์ 0-7795-1639 โทรสาร 0-7795-1640
Copyright © 2015 - 2016 WWW.THAUTAE.GO.TH : All Rights Reserve.